? همانطور که پیشتر اعلام شد به دلیل آغاز موج دوم ویروس کرونا با برگزاری مسابقات به شیوه ای که تا سال گذشته درحال برگزاری بود موافقت نشد و به جهت قدردانی از زحمات دانش آموزان تصمیم بر این شد تیم منتخب از بین فیلم های ارسالی برای مرحله اول مسابقات انتخاب شود.

پس از طی شدن مراحل داوری بین فیلم های ارسالی برندگان این دوره از مسابقات به شرح ذیل میباشد:

?در بخش انگلیسی تیم های :
فرزانگان شش دوره دوم ( غشا صابونی فیلتر کننده) و شاهد ساری(تعلیق مغناطیسی) مقام برتر را کسب کردند.

?در بخش فارسی تیم های :
فرزانگان ۸ ( برج سقوط کننده) و فرزانگان یک دوره دوم (تعلیق مغناطیسی) مقام برتر را کسب نمودند.

برگزیدگان نشان مسابقه کاپ فیزیک ایران و گواهی حضور در مسابقه را دریافت می کنند.

امیدواریم در سال آینده در شرایط بهتر میزبان شما باشیم.??‍???‍?