کاپ فیزیک ایران با هدف ایجاد علاقه و انگیزه و فراهم آوردن بستری مناسب به منظور گسترش فرهنگ پژوهش، لذت بردن از دانستن و عمیق کردن فهم دانش آموزان و پرورش خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل دانش آموزان در زمینه های مختلف فیزیک در بستر اپلیکیشن سینا روبیک با همکاری جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا، وزارت آموزش و پرورش و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد.

شروع ثبت نام: ۱ اسفندماه ١٣٩٧

پایان ثبت نام: ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٧

زمان: ٣٠،٢٩و ٣١ فروردین ماه ١٣٩٨

مکان: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر اپلیکیشن سینا روبیک را نصب نمایید. وارد بخش جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا شوید.

۱- از طریق پرتال رسمی وزارت آموزش و پرورش:

www.medu.ir

۲- از طریق سایت سینا روبیک:

www.sinarubik.ir

۳- از طریق شماره گیری:

*۷۸۰*۶۰#

۴- از طریق بخش تنظیمات اپلیکیشن روبیکا