افتخار این را داریم که در هفتمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران (کفا) در خدمت شما سروران گرامی باشیم.

اغاز ثبت نام هفتمین دوره مسابقات: ١٣ آبان
آخرین مهلت ارسال فیلم های مرحله اول: ٣٠ بهمن ماه، همزمان با اخرین مهلت ثبت نام
مرحله دوم مسابقه: ٢٩،٣٠،٣١ فروردین ماه ٩٨
محل برگزاری مسابقات: دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات