برای ثبت نام در ششمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران به سایت تبیان مراجعه نمایید.

ششمین دوره مسابقات کاپ فیزیک ایران با کمک دانشگاه شهید بهشتی، موسسه تبیان در دو مرحله برگزار خواهد شد.