نتایج نهایی دور سوم از مسابقات کاپ فیزیک ایران توسط تیم داوری مسابقات اعلام شد، نتایج بدین شرح می باشد.

رده بندی نهایی تیم های بخش انگلیسی به شکل زیر است.

 

englisi-final3

 


همچنین رده بندی نهایی تیم های بخش فارسی به شکل می باشد.

farsi-final3