همانطور که در قوانین مسابقات ذکر کردیم، ۱۷+۱ مسئله برای مسابقات مطرح گردیده است. ۱۷ سوال آن، سوالات مسابقات جام جهانی فیزیک ۲۰۱۵ IYPT می باشد که از این بخش میتوانید سوالات را مشاهده نمایید، و سوال 18ـم سوال مربوط به صنعت است که عبارتست از:

آینه ای طراحی کنید که علاوه بر ایجاد دید مناسب و مطلوب خودرو، شکل آیرودینامیکی مناسبی داشته باشد و کمترین صدای مزاحم را ایجاد کند.

تاثیر پارامترهای موثر را بررسی کنید و آیینه را بهینه را طراحی کنید.