پخش برنامه علمی ۱۶۰۰۰ درباره کاپ فیزیک ایران روز جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۶ از شبکه ۲ سیما

آنونس این برنامه رو می توانید مشاهده کنید