۱ – مسابقه ی کاپ فیزیک ایران
کاپ فیزیک ایران یک رقابت علمی پژوهش محور است که میان دانش آموزان دوره متوسطه برگزار میشود. در این مسابقه هرسال مجموعه ای از “سوالات باز” در رشته فیزیک منتشر می شود .شرکت کنندگان با پژوهش درباره پدیده های مطرح شده در سوالات، تلاش می کنند تا تبیینی علمی برای آنها بیابند. در رویداد اصلی رقابت، گروه ها در قالب “نبرد های علمی” نتیجه پژوهش های خود را ارائه می دهند و این نتایج مورد نقد علمی دیگر شرکت کنندگان قرار می گیرد.


۲ – مسائل کاپ فیزیک ایران

مسابقه کاپ فیزیک ایران هرساله با محوریت حل مسائل مسابقه بین المللی فیزیکدانان جوان( IYPT) برگزار می شود. فرایند مسابقه با انتشار ۱۷ سوال آغاز می شود. سوالات مسابقه زمینه های مختلف فیزیک از جمله مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، اپتیک، ترمودینامیک، سیالات و صوت را شامل میشود. دانش آموزان تا زمان برگزاری مسابقه فرصت دارند تا بر روی سوالات کار کنند و نتایج خود را در قالب گزارشی برای هر سوال آماده نمایند.


۳ –  شرکت کننده های کاپ فیزیک ایران

این مسابقه در حال حاضر صرفا در ۴ سال مقطع دبیرستان برگزار می گردد. تیم های مقاطع راهنمایی می توانند به عنوان ناظر در مسابقه شرکت کنند. (با توجه به تغییر سیستم آموزش و پرورش، به عبارت دیگر سال های ۹ـم، ۱۰ـم و ۱۱ـم و ۱۲ـم می توانند در این مسابقه شرکت کنند)

تیم ها :

 • یک تیم از ۳ تا ۵ دانش آموز دبیرستانی تشکیل شده است.
 • الزامی ندارد که تمام اعضای تیم از یک سال باشند.
 • اعضای تیم می توانند از مدارس متفاوتی باشند.
 • شرکت کردن دانشجویان دانشگاه ها در این مسابقه مجاز نیست.
 • ترکیب تیم ها در طول مسابقات نمی تواند تغییر کند.
 • تیم توسط یکی از اعضای تیم به عنوان کاپیتان که نماینده رسمی تیم در طول نبرد فیزیک است، رهبری می شود.
 • تیم توسط یک یا دو سرپرست از مدرسه همراهی می شود.

۴ – هیئت داوران

داوران توسط کمیته مرکزی و با نظر کمیته اساتید انتخاب می شوند. هیئت داوران در هر اتاق حداقل با ۳ داور تشکیل می شود. سرپرست تیم ها در صورت داشتن صلاحیت و مورد تایید بودن کمیته مرکزی، می توانند داور مسابقات باشند.  سرپرست تیم ها نمی توانند یکی از اعضای هیئت داوران در نبردی که تیمشان شرکت می کند باشند و در صورت امکان، نباید یک تیم را بیش از دوبار امتیاز دهی کنند.


۵ – مراحل مسابقه

کاپ فیزیک ایران در دو مرحله برگزار می شود:

مرحله اول: هر گروه تا زمان تعیین شده نتیجه پژوهش خود روی یکی از سوالات را در قالب یک ویدیو تهیه و برای هیئت داوران مسابقه ارسال می کند. ویدیوها توسط هیئت داوران مسابقه داوری و گروههای منتخب به مرحله دوم مسابقه راه مییابند.

مرحله دوم: گروه های راه یافته به مرحله دوم در رویداد اصلی مسابقه حضور می یابند. رقابت در این مرحله در قالب نبردهای علمی برگزار می گردد.


۶ – قوانین مرحله اول

     ۱_۶ – محتوای ویدیو

ویدیو ارسالی حاوی ارائه یکی از ۱۷ سوالی است که گروه شرکت کننده رو آن کار کرده است .

 • ارائه مطلوب شامل بررسی نظری ، عملی ( مشاهدات و آزمایش ) ، تحلیل و نتیجه گیری است .
 • در ابتدای ارائه معرفی کوتاهی از گروه و اعضای آن الزامی است.
 • در انتهای ارائه توضیح مختصری در مورد کارهایی که در آینده روی این سوال انجام خواهد شد طرح شود .
 • نوشته ها، نمودار ها و سایر محتویات ارائه باید واضح و خوانا باشد.
 • ارائه الزاماً توسط یکی از اعضای گروه صورت میگیرد و عضو ارائه دهنده باید در ویدیو حضور داشته باشد.
 • گروه های شرکت کننده از یک مدرسه مشترک ملزم به ارائه سوال های متفاوت می باشند.
 • باتوجه به بخش زبانی مورد انتخاب گروه شرکت کننده، ارائه به یکی از دو زبان فارسی یا انگلیسی صورت میگیرد.
 • مدت زمان ویدیو ارسالی باید بین ۱۰ تا ۱۲ دقیقه باشد.

     ۲_۶ – معیار های ارزیابی ویدیو ها

معیارهای گروه داوری برای ارزیابی ارائه ها به شرح ذیل است:

 •           توضیح علمی پدیده :
  • – مشاهدات
   – بررسی نظری پدیده
   – بررسی تجربی پدیده ( آزمایش )
   – مقایسه نتایج نظری و آزمایش
   – نتیجه گیری
   – ذکر منابع مورد استفاده

 •           نوآوری و خلاقیت
 •           نحوه ارائه :
  • – قابل فهم بودن ارائه
   – جذابیت ارائه
   – ساختارمند بودن ارائه
   – تسلط ارائه دهنده


 • ۳_۶ – ارسال ویدیو
    • حجم ویدیو ارسالی قابل پذیرش حداکثر ۱۰۰ مگابایت است.
    • گروه ها موظف اند از دریافت ویدیو ارسالی توسط گروه اجرایی مسابقه اطمینان حاصل کنند.

 • ۴_۶ – رده بندی گروه ها
    • ۳۰ گروه برتر مرحله اول به مرحله دوم مسابقه راه می یابند .
    • ۱۰ گروه بعدی میتوانند به عنوان بیننده در مرحله دوم مسابقه حضور یابند.

۷ – قوانین مرحله دوم 

رقابت در مرحله دوم به صورت حضوری برگزار میشود. در این مرحله، گروه های شرکت کننده در دسته های سه تایی به ” نبرد علمی ” می پردازند: گروه اول (Reporter) نتیجه پژوهش خود روی یکی از سوالات را در قالب ارائه پاورپوینت ارائه می دهد؛ گروه دوم ( Opponent ) در قالب یک مباحثه علمی کار ارائه شده را به چالش می کشد؛ و گروه سوم ( Reviewer ) عملکرد هر دو گروه را نقد و بررسی می کند. داور ها کل فرایند نبرد را زیرنظر می گیرند و به عملکرد گروه ها امتیاز می دهند .


 • ۱_۷ – دستور کار کاپ فیزیک ایران

    • بسته به تعداد گروه های شرکت کننده همه ی تیم ها در ۲ یا ۳ نبرد علمی شرکت می کنند.
    • نبرد ها بنا بر برنامه ی ثابتی که در ادامه ی قوانین می آید انجام می شوند.
    • نحوه قرارگیری تیم ها در اتاق ها و در مقابل هم با قرعه کشی مشخص می گردد.
    • بعد از ۳ نبرد، ۳ تیم حائز بیشترین امتیاز به نبرد نهایی راه می یابند. تیمی که در همه نبرد ها  در کلاس خودش رتبه اول را کسب کرده است نیز به عنوان تیم چهارم به نبرد نهایی راه می یابد.

  ۲_۷ –  قوانین نبرد علمی

    • سه یا چهار تیم در هر نبرد در هر اتاق حضور دارند و در مسابقه شرکت می کنند.
    • نبردهای علمی در دو بخش مجزا به زبان های فارسی و انگلیسی برگزار میشود.
    • به دلیل ساختار مسابقه در مرحله دوم، امکان انصراف از مسابقه یا عدم ایفای نقش یک گروه در نبرد وجود ندارد.
    • در حین یک نبرد اعضای یک تیم فقط با یکدیگر اجازه ی گفت و گو دارند.
    • قبل از شروع یک نبرد، هیئت داوران و تیم ها معرفی می شوند.
    • نبرد در سه (یا چهار) مرحله انجام می شود. در هر مرحله، یک تیم، یکی از سه -چهار- نقش زیر را ایفا می کند : ارائه دهنده (Reporter)، حریف (Opponent)، منتقد (Reviewer) و بیننده (Observer). در مراحل بعدی نبرد، نقش تیم ها طبق  جدول زیر عوض می شود :
  مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم
  تیم ۱ ارائه دهنده منتقد حریف
  تیم ۲ حریف ارائه دهنده منتقد
  تیم ۳ منتقد حریف ارائه دهنده

   

  مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم
  تیم ۱  ارائه دهنده بیننده  منتقد حریف
  تیم ۲ حریف  ارائه دهنده بیننده  منتقد
  تیم ۳ منتقد حریف  ارائه دهنده بیننده 
  تیم ۴ بیننده  منتقد حریف  ارائه دهنده

  ۳_۷ –  برنامه هر مرحله نبرد علمی

  توجه: در مجموع حداکثر زمان نبرد بین دانش آموزان ۵۵ دقیقه می باشد.

  ترتیب عملکرد در یک مرحله از نبرد حداکثر زمان(دقیقه)
  حریف، ارائه دهنده را دعوت به چالش در یک مسئله می کند ۱
  ارائه دهنده چالش را قبول یا رد می کند ۱
  آماده شدن ارائه دهنده ۵
  ارائه ی ارائه دهنده ۱۲
  سوال های حریف از ارائه دهنده و جواب های ارائه دهنده ۲
  آماده شدن حریف ۳
  حریف صحنه را به دست میگیرد(حداکثر ۴ دقیقه بحث بین ارائه دهنده و حریف) ۱۴
  حریف بحث را جمع بندی می کند ۱
   سوال های منتقد از ارائه دهنده و حریف و جواب به سوالات ۳
  آماده شدن منتقد ۲
  منتقد صحنه را به دست می گیرد ۴
  ارائه دهنده کل بحث را جمع بندی می کند  ۲
  سوالات هیئت داوران ۵

  ۴_۷ – عملکرد تیم ها در مراحل نبرد

  ارائه دهنده ماهیت راه حل مسئله را ارائه می دهد، درحالیکه باید توجه تماشاچیان را به ایده های فیزیکی اصلی و نتایج آن جلب کند.

  حریف  سوال هایی برای ارائه دهنده طرح می کند و ارائه را نقد می کند، درحالیکه به بی دقتی ها و خطاهایی که در درک مسئله و راه حل آن ممکن است باشد، اشاره می کند. حریف نکات قوت و ضعف راه حل و ارائه ی ارائه دهنده را تحلیل می کند. بحث حریف نباید تبدیل به ارائه ای از راه حل خودش شود. در قسمت مباحثه، راه حل ارائه شده توسط ارائه دهنده مورد بحث قرار می گیرد.

  منتقد یک برآورد کوتاهی از ارائه ی حریف و ارائه دهنده را عرضه می کند.

  مشاهده کننده به صورت فعال در نبرد حضور نمی یابد و صرفا ناظر بر روند مسابقه می باشد.

    • حین یک نبرد فیزیکی فقط یک عضو از هر تیم نقش ارائه دهنده، حریف یا منتقد را اجرا می کند ؛ سایر اعضای تیم مجاز هستند که نکات مختصری را بدون بر هم زدن نظم مسابقه ذکر کنند (می توانند از کاغذهای یادداشت کوچک استفاده کنند) یا از نظر تکنیکی به ارائه کمک کنند.(به عنوان مثال در پاورپوینت یا انجام نمونه آزمایش)
    • هیچ عضوی از یک تیم نمی تواند بیش از دوبار در یک نبرد در صحنه حاضر شود یا، به عنوان ارائه دهنده بیش از دو بار در مجموع در تمام نبرد ها ارائه داشته باشد (منظور نبردهای غیر از نبرد نهایی است).
    • در نبرد نهایی هر یک از اعضای تیم فقط یک بار می تواند در صحنه حضور یابد.

  ۵_۷ – قوانین چالش مسائل و رد کردن سوالات

  ۱ – تمام مسائلی که در یک نبرد ارائه می شوند باید متفاوت باشند.

  ۲ –  نبرد فیزیک

  حریف می تواند ارائه دهنده را پیرامون هر سوالی به چالش بکشد مگر مسائلی که :

  الف)  پیشتر توسط ارائه دهنده رد شده است ؛

  ب)  پیشتر توسط ارائه دهنده ارائه شده است ؛

  ج)  پیشتر توسط حریف به چالش کشیده شده است ؛

  د)  پیشتر توسط حریف ارائه شده است.

  اگر کمتر از پنج مسئله برای چالش باقی مانده باشد، بندهای د، ج، ب، الف  به همین ترتیب به صورت پی در پی حذف می شوند.

  حین یک نبرد ارائه دهنده می تواند چالش به سه مسئله متفاوت را  بدون هیچ جریمه ای رد کند. به ازای هر رد کردن بعدی

  ضریب ارائه دهنده (قسمت ۶_۷) به میزان ۰٫۲ کاهش می یابد. این کاستی در تمامی نبرد های بعدی هم تاثیر دارد.

  هر تیم قبل از شروع مسابقه ۴ سوال را حذف می کند که حریف ها این سوال ها را از او نپرسند.

  ۳ –  نبرد نهایی

  در عرض چهار ساعت بعد از اعلام نتایج نبرد ها و مشخص شدن تیم های برنده، تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی باید مسائل خود را انتخاب کنند. درصورتیکه  تیم ها مسئله ی مشابهی را انتخاب کنند، اولویت با توجه به ترتیب ارائه در نبرد نهایی (قسمت ۸_۷) مشخص می شود. انتخاب ها باید بلافاصله اعلام عمومی شود.


  ۶_۷ – امتیازدهی

  بعد از هر مرحله داورها به تیم ها امتیاز می دهند، با در نظر گرفتن تمام ارائه های اعضای تیم، سوال ها و جواب به آن ها، و میزان شرکت در مباحثه. هر عضو هیئت داوران یک امتیاز صحیح بین ۱ تا ۱۰ نمایش می دهد. میانگین بالاترین و پایین ترین امتیاز به عنوان یک امتیاز با سایر نمرات جمع می شود. این جمع برای محاسبه ی میانگین امتیاز  هر تیم مورد استفاده قرار می گیرد. نمرات میانگین در ضرایب مختلفی ضرب می شوند :

    • ضریب  ارائه دهنده ۳ می باشد و یا کمتر از ۳ ( اگر تعداد سوالاتی که رد کرده اند بیش از ۳ سوال باشد، به ازای هر سوال ۰٫۲ از ضریب کاسته می شود.)
    • ضریب حریف ۲ می باشد.
    • ضریب منتقد ۱ می باشد.

  و سپس تبدیل به امتیاز های نهایی می شوند.


  ۷_۷ – پارامترهای حاصل

  ۱ – برای یک تیم در نبرد : امتیاز نبرد=جمع (میانگین نمرات داوران × ضریب نقش) (تا یک رقم اعشار گرد می شود)

  ۲ – برای یک تیم در کل مسابقه :  امتیاز کل= جمع امتیاز نبرد ها 


  ۸_۷ – مرحله نهایی

  سه تیم دارای بیشترین امتیاز کل  در نبرد های فیزیکی در نبرد نهایی حضور می یابند. در صورتیکه تیم ها نمرات برابر داشته باشند بر اساس اینکه چند بار در اتاق ها اول شده اند به مرحله نهایی راه می یابند. اگر تیم هایی که تمام نبرد های فیزیکی را برده باشند(یعنی در اتاق اول شده باشند) و توسط امتیاز کل به نبرد نهایی نرسیده باشند، بهترین آن ها ( که توسط جمع نمرات تعیین می شود) در نبرد نهایی به عنوان تیم چهارم حضور می یابد.

  ترتیب ارائه در نبرد نهایی، توسط امتیاز تیم به مرحله نهایی تعیین می شود به این صورت که هرچه موقعیت بالاتر باشد، تیم در موقعیت بالاتری در جدول بخش ۲_۷ قرار خواهد گرفت.


  ۱۳ – رده بندی نهایی تیم ها در کاپ فیزیک ایران

  دانش آموزان تیمی که در مرحله نهایی پیروز شوند، کاپ فیزیک ایران را دریافت می کنند. اگر دو یا سه تیم جمع نمرات یکسانی در نبرد نهایی داشته باشند، برنده با توجه به بیشترین امتیاز کل مسابقه انتخاب می شود. تیم اول و برنده گواهینامه مقام اول را دریافت می کنند.

  تیم دوم مقام دوم، تیم سوم و چهارم مقام سومی را به خود اختصاص می دهند.

  بقیه ی دانش آموزان گواهینامه حضور در مسابقات را دریافت می کنند. سرپرستان تیم ها، گواهینامه های  تیمشان را دریافت می کنند.


  در صورت داشتن هرگونه سوال درباره قوانین مسابقات از بخش نظرات همین بخش، آن را با ما در میان بگذارید.