کفا | کاپ فیزیک ایران

محور اصلی این مسابقات ۱۷ سوال است . این سوالات در سایت منتشر می شود و دانش آموزان فرصت دارند کار کنند و ارائه ای برای آنها آماده کنند. حل این سوالات به طور پژوهشی است، طوری که هیچ کدام جواب مشخصی ندارد و سوالات باز هستند، به این معنا که هیچوقت نمی توان ادعا کرد که سوالی حل شده و تمام شده. حل آنها مستلزم انجام آزمایشات فیزیکی و ارائه ی تئوری برای توجیه مشاهدات است، و تطبیق میان تئوری هاو مشاهدات باید نشان داده شود. نتیجه نهایتا در قالب ارائه ی Presentation هاییست که دانش آموزان آماده می کنند و ارائه می دهند و تیم های دیگر آنها را در قالب مباحثات به چالش می کشند و بحث می کنند. داور ها این فرایند مباحثه را زیر نظر می گیرند و نهایتا تیم ها را ارزیابی کرده و به درک آنها از فیزیک و کاری که انجام داده اند و کیفیت مباحثه نمره می دهند.

۰
مدارس شرکت کننده
۰
دانش آموزان شرکت کننده
۰
تعداد لیدرها

یازدهمین دوره کاپ فیزیک ایران

یازدهمین دوره کاپ فیزیک ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. مسائل این مسابقه تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ برروی همین صفحه بارگزاری خواهد شد. تیم ها در ماه های باقی مانده تا مسابقه، فرصت دارند تا با پژوهش و آزمایش مسائل مسابقه خود را برای ارائه مسائل و به چالش کشیدن ارائه سایر تیم ها آماده نمایند.

* ثبت نام اولیه و همچنین شرکت در مرحله ی اول مسابقات به صورت رایگان است.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از صفحه این دوره بازدید نمایید.

حامیان و همکاران

جشنواره فرهیختگان جوان

شرکت وایموند

اخبار و اطلاعیه‌ها

سوالات متداول

زمان حدودی برگزاری مسابقه اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ می‌باشد. در اخبار تکمیلی زمان دقیق تر برگزاری اعلام می شود.

نه لزوما؛ شما می توانید تیم خود را از مدارس مختلف تشکیل دهید.