برنامه علمی چیستا

مجموعه علمی چیستا برنامه ای با هدف گسترش رویکرد مشاهده در آموزش علوم تجربی است. از آنجا که آزمایش و مشاهده پدیده های علمی و آزمایشگاهی اساس چیستا را تشکیل می دهد و آزمایش ها به شکل هنری و جذّاب ارائه می شود برای همه ی سنین مناسب است و بسته به شرایط سِنّی و […]

بیشتر ←