unique visitors counter قوانین مسابقات – کاپ فیزیک ایران

قوانین مسابقات

۱ – مسابقه ی کاپ فیزیک ایران
کاپ فیزیک ایران یک رقابت علمی پژوهش محور است که میان دانش آموزان دوره متوسطه برگزار میشود. در این مسابقه هرسال مجموعه ای از “سوالات باز” در رشته فیزیک منتشر می شود .شرکت کنندگان با پژوهش درباره پدیده های مطرح شده در سوالات، تلاش می کنند تا تبیینی علمی برای آنها بیابند. در رویداد اصلی رقابت، گروه ها در قالب “نبرد های علمی” نتیجه پژوهش های خود را ارائه می دهند و این نتایج مورد نقد علمی دیگر شرکت کنندگان قرار می گیرد.


۲ – مسائل کاپ فیزیک ایران

مسابقه کاپ فیزیک ایران هرساله با محوریت حل مسائل مسابقه بین المللی فیزیکدانان جوان( IYPT) برگزار می شود. فرایند مسابقه با انتشار ۱۷ سوال آغاز می شود. سوالات مسابقه زمینه های مختلف فیزیک از جمله مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، اپتیک، ترمودینامیک، سیالات و صوت را شامل میشود. دانش آموزان تا زمان برگزاری مسابقه فرصت دارند تا بر روی سوالات کار کنند و نتایج خود را در قالب گزارشی برای هر سوال آماده نمایند.


۳ –  شرکت کننده های کاپ فیزیک ایران

این مسابقه در حال حاضر صرفا در ۴ سال مقطع دبیرستان برگزار می گردد. تیم های مقاطع راهنمایی می توانند به عنوان ناظر در مسابقه شرکت کنند. (با توجه به تغییر سیستم آموزش و پرورش، به عبارت دیگر سال های ۹ـم، ۱۰ـم و ۱۱ـم و ۱۲ـم می توانند در این مسابقه شرکت کنند)

تیم ها :

 • یک تیم از ۳ تا ۵ دانش آموز دبیرستانی تشکیل شده است.
 • الزامی ندارد که تمام اعضای تیم از یک سال باشند.
 • اعضای تیم می توانند از مدارس متفاوتی باشند.
 • شرکت کردن دانشجویان دانشگاه ها در این مسابقه مجاز نیست.
 • ترکیب تیم ها در طول مسابقات نمی تواند تغییر کند.
 • تیم توسط یکی از اعضای تیم به عنوان کاپیتان که نماینده رسمی تیم در طول نبرد فیزیک است، رهبری می شود.
 • تیم توسط یک یا دو سرپرست از مدرسه همراهی می شود.

۴ – هیئت داوران

داوران توسط کمیته مرکزی و با نظر کمیته اساتید انتخاب می شوند. هیئت داوران در هر اتاق حداقل با ۳ داور تشکیل می شود. سرپرست تیم ها در صورت داشتن صلاحیت و مورد تایید بودن کمیته مرکزی، می توانند داور مسابقات باشند.  سرپرست تیم ها نمی توانند یکی از اعضای هیئت داوران در نبردی که تیمشان شرکت می کند باشند و در صورت امکان، نباید یک تیم را بیش از دوبار امتیاز دهی کنند.


۵ – مراحل مسابقه

کاپ فیزیک ایران در دو مرحله برگزار می شود:

مرحله اول: هر گروه تا زمان تعیین شده نتیجه پژوهش خود روی یکی از سوالات را در قالب یک ویدیو تهیه و برای هیئت داوران مسابقه ارسال می کند. ویدیوها توسط هیئت داوران مسابقه داوری و گروههای منتخب به مرحله دوم مسابقه راه مییابند.

مرحله دوم: گروه های راه یافته به مرحله دوم در رویداد اصلی مسابقه حضور می یابند. رقابت در این مرحله در قالب نبردهای علمی برگزار می گردد.


۶ – قوانین مرحله اول

     ۱_۶ – محتوای ویدیو

ویدیو ارسالی حاوی ارائه یکی از ۱۷ سوالی است که گروه شرکت کننده رو آن کار کرده است .

 • ارائه مطلوب شامل بررسی نظری ، عملی ( مشاهدات و آزمایش ) ، تحلیل و نتیجه گیری است .
 • در ابتدای ارائه معرفی کوتاهی از گروه و اعضای آن الزامی است.
 • در انتهای ارائه توضیح مختصری در مورد کارهایی که در آینده روی این سوال انجام خواهد شد طرح شود .
 • نوشته ها، نمودار ها و سایر محتویات ارائه باید واضح و خوانا باشد.
 • ارائه الزاماً توسط یکی از اعضای گروه صورت میگیرد و عضو ارائه دهنده باید در ویدیو حضور داشته باشد.
 • گروه های شرکت کننده از یک مدرسه مشترک ملزم به ارائه سوال های متفاوت می باشند.
 • باتوجه به بخش زبانی مورد انتخاب گروه شرکت کننده، ارائه به یکی از دو زبان فارسی یا انگلیسی صورت میگیرد.
 • مدت زمان ویدیو ارسالی باید بین ۱۰ تا ۱۲ دقیقه باشد.

     ۲_۶ – معیار های ارزابی ویدیو ها

معیارهای گروه داوری برای ارزیابی ارائه ها به شرح ذیل است:

 •          * توضیح علمی پدیده :
  • – مشاهدات
   – بررسی نظری پدیده
   – بررسی تجربی پدیده ( آزمایش )
   – مقایسه نتایج نظری و آزمایش
   – نتیجه گیری
   – ذکر منابع مورد استفاده

 •          * نوآوری و خلاقیت
 •          * نحوه ارائه :
  • – قابل فهم بودن ارائه
   – جذابیت ارائه
   – ساختارمند بودن ارائه
   – تسلط ارائه دهنده


 • ۳_۶ – ارسال ویدیو
    • حجم ویدیو ارسالی قابل پذیرش حداکثر ۱۰۰ مگابایت است.
    • گروه ها موظف اند از دریافت ویدیو ارسالی توسط گروه اجرایی مسابقه اطمینان حاصل کنند.

 • ۴_۶ – رده بندی گروه ها
    • ۳۰ گروه برتر مرحله اول به مرحله دوم مسابقه راه می یابند .
    • ۱۰ گروه بعدی میتوانند به عنوان بیننده در مرحله دوم مسابقه حضور یابند.

۷ – قوانین مرحله دوم 

رقابت در مرحله دوم به صورت حضوری برگزار میشود. در این مرحله، گروه های شرکت کننده در دسته های سه تایی به ” نبرد علمی ” می پردازند: گروه اول ( Reporter ) نتیجه پزوهش خود روی یکی از سوالات را در قالب ارائه پاورپوینت ارائه می دهد؛ گروه دوم ( Opponent ) در قالب یک مباحثه علمی کار ارائه شده را به چالش می کشد؛ و گروه سوم ( Reviewer ) عملکرد هر دو گروه را نقد و بررسی می کند. داور ها کل فرایند نبرد را زیرنظر می گیرند و به عملکرد گروه ها امتیاز می دهند .


 • ۱_۷ – دستور کار کاپ فیزیک ایران

    • بسته به تعداد گروه های شرکت کننده همه ی تیم ها در ۲ یا ۳ نبرد علمی شرکت می کنند.
    • نبرد ها بنا بر برنامه ی ثابتی که در ادامه ی قوانین می آید انجام می شوند.
    • نحوه قرارگیری تیم ها در اتاق ها و در مقابل هم با قرعه کشی مشخص می گردد.
    • بعد از ۳ نبرد، ۳ تیم حائز بیشترین امتیاز به نبرد نهایی راه می یابند. تیمی که در همه نبرد ها  در کلاس خودش رتبه اول را کسب کرده است نیز به عنوان تیم چهارم به نبرد نهایی راه می یابد.

  ۲_۷ –  قوانین نبرد علمی

 •  
    • سه یا چهار تیم در هر نبرد در هر اتاق حضور دارند و در مسابقه شرکت می کنند.
    • نبردهای علمی در دو بخش مجزا به زبانهای فارسی و انگلیسی برگزار میشود.
    • به دلیل ساختار مسابقه در مرحله دوم، امکان انصراف از مسابقه یا عدم ایفای نقش یک گروه در نبرد وجود ندارد.
    • در حین یک نبرد اعضای یک تیم فقط با یکدیگر اجازه ی گفت و گو دارند.
    • قبل از شروع یک نبرد، هیئت داوران و تیم ها معرفی می شوند.
    • نبرد در سه (یا چهار) مرحله انجام می شود. در هر مرحله، یک تیم، یکی از سه -چهار- نقش زیر را ایفا می کند : ارائه دهنده (Reporter)، حریف (Opponent)، منتقد (Reviewer) و -بیننده (Observer)-. در مراحل بعدی نبرد، نقش تیم ها طبق  جدول زیر عوض می شود :
  مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم
  تیم ۱ ارائه دهنده منتقد حریف
  تیم ۲ حریف ارائه دهنده منتقد
  تیم ۳ منتقد حریف ارائه دهنده

   

  مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم
  تیم ۱  ارائه دهنده بیننده  منتقد حریف
  تیم ۲ حریف  ارائه دهنده بیننده  منتقد
  تیم ۳ منتقد حریف  ارائه دهنده بیننده 
  تیم ۴ بیننده  منتقد حریف  ارائه دهنده

  ۳_۷ –  برنامه هر مرحله نبرد علمی

  توجه: در مجموع حداکثر زمان نبرد بین دانش آموزان ۵۵ دقیقه می باشد.

  ترتیب عملکرد در یک مرحله از نبرد حداکثر زمان(دقیقه)
  حریف، ارائه دهنده را دعوت به چالش در یک مسئله می کند ۱
  ارائه دهنده چالش را قبول یا رد می کند ۱
  آماده شدن ارائه دهنده ۵
  ارائه ی ارائه دهنده ۱۲
  سوال های حریف از ارائه دهنده و جواب های ارائه دهنده ۲
  آماده شدن حریف ۳
  حریف صحنه را به دست میگیرد(حداکثر ۴ دقیقه بحث بین ارائه دهنده و حریف) ۱۴
  حریف بحث را جمع بندی می کند ۱
   سوال های منتقد از ارائه دهنده و حریف و جواب به سوالات ۳
  آماده شدن منتقد ۲
  منتقد صحنه را به دست می گیرد ۴
  ارائه دهنده کل بحث را جمع بندی می کند  ۲
  سوالات هیئت داوران ۵

  ۴_۷ – عملکرد تیم ها در مراحل نبرد

  ارائه دهنده ماهیت راه حل مسئله را ارائه می دهد، درحالیکه باید توجه تماشاچیان را به ایده های فیزیکی اصلی و نتایج آن جلب کند.

  حریف  سوال هایی برای ارائه دهنده طرح می کند و ارائه را نقد می کند، درحالیکه به بی دقتی ها و خطاهایی که در درک مسئله و راه حل آن ممکن است باشد، اشاره می کند. حریف نکات قوت و ضعف راه حل و ارائه ی ارائه دهنده را تحلیل می کند. بحث حریف نباید تبدیل به ارائه ای از راه حل خودش شود. در قسمت مباحثه، راه حل ارائه شده توسط ارائه دهنده مورد بحث قرار می گیرد.

  منتقد یک برآورد کوتاهی از ارائه ی حریف و ارائه دهنده را عرضه می کند.

  مشاهده کننده به صورت فعال در نبرد حضور نمی یابد و صرفا ناظر بر روند مسابقه می باشد.

    • حین یک نبرد فیزیکی فقط یک عضو از هر تیم نقش ارائه دهنده، حریف یا منتقد را اجرا می کند ؛ سایر اعضای تیم مجاز هستند که نکات مختصری را بدون بر هم زدن نظم مسابقه ذکر کنند (می توانند از کاغذهای یادداشت کوچک استفاده کنند) یا از نظر تکنیکی به ارائه کمک کنند.(به عنوان مثال در پاورپوینت یا انجام نمونه آزمایش)
    • هیچ عضوی از یک تیم نمی تواند بیش از دوبار در یک نبرد در صحنه حاضر شود یا، به عنوان ارائه دهنده بیش از دو بار در مجموع در تمام نبرد ها ارائه داشته باشد (منظور نبردهای غیر از نبرد نهایی است).
    • در نبرد نهایی هر یک از اعضای تیم فقط یک بار می تواند در صحنه حضور یابد.

  ۵_۷ – قوانین چالش مسائل و رد کردن سوالات

  ۱ – تمام مسائلی که در یک نبرد ارائه می شوند باید متفاوت باشند.

  ۲ –  نبرد فیزیک

  حریف می تواند ارائه دهنده را پیرامون هر سوالی به چالش بکشد مگر مسائلی که :

  الف)  پیشتر توسط ارائه دهنده رد شده است ؛

  ب)  پیشتر توسط ارائه دهنده ارائه شده است ؛

  ج)  پیشتر توسط حریف به چالش کشیده شده است ؛

  د)  پیشتر توسط حریف ارائه شده است.

  اگر کمتر از پنج مسئله برای چالش باقی مانده باشد، بندهای د، ج، ب، الف  به همین ترتیب به صورت پی در پی حذف می شوند.

  حین یک نبرد ارائه دهنده می تواند چالش به سه مسئله متفاوت را  بدون هیچ جریمه ای رد کند. به ازای هر رد کردن بعدی

  ضریب ارائه دهنده (قسمت ۶_۷) به میزان ۰٫۲ کاهش می یابد. این کاستی در تمامی نبرد های بعدی هم تاثیر دارد.

  هر تیم قبل از شروع مسابقه ۴ سوال را حذف می کند که حریف ها این سوال ها را از او نپرسند.

  ۳ –  نبرد نهایی

  در عرض چهار ساعت بعد از اعلام نتایج نبرد ها و مشخص شدن تیم های برنده، تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی باید مسائل خود را انتخاب کنند. درصورتیکه  تیم ها مسئله ی مشابهی را انتخاب کنند، اولویت با توجه به ترتیب ارائه در نبرد نهایی (قسمت ۸_۷) مشخص می شود. انتخاب ها باید بلافاصله اعلام عمومی شود.


  ۶_۷ – امتیازدهی

  بعد از هر مرحله داورها به تیم ها امتیاز می دهند، با در نظر گرفتن تمام ارائه های اعضای تیم، سوال ها و جواب به آن ها، و میزان شرکت در مباحثه. هر عضو هیئت داوران یک امتیاز صحیح بین ۱ تا ۱۰ نمایش می دهد. میانگین بالاترین و پایین ترین امتیاز به عنوان یک امتیاز با سایر نمرات جمع می شود. این جمع برای محاسبه ی میانگین امتیاز  هر تیم مورد استفاده قرار می گیرد. نمرات میانگین در ضرایب مختلفی ضرب می شوند :

    • ضریب  ارائه دهنده ۳ می باشد و یا کمتر از ۳ ( اگر تعداد سوالاتی که رد کرده اند بیش از ۳ سوال باشد، به ازای هر سوال ۰٫۲ از ضریب کاسته می شود.)
    • ضریب حریف ۲ می باشد.
    • ضریب منتقد ۱ می باشد.

  و سپس تبدیل به امتیاز های نهایی می شوند.


  ۷_۷ – پارامترهای حاصل

  ۱ – برای یک تیم در نبرد : امتیاز نبرد=جمع (میانگین نمرات داوران × ضریب نقش) (تا یک رقم اعشار گرد می شود)

  ۲ – برای یک تیم در کل مسابقه :  امتیاز کل= جمع امتیاز نبرد ها 


  ۸_۷ – مرحله نهایی

  سه تیم دارای بیشترین امتیاز کل  در نبرد های فیزیکی در نبرد نهایی حضور می یابند. در صورتیکه تیم ها نمرات برابر داشته باشند بر اساس اینکه چند بار در اتاق ها اول شده اند به مرحله نهایی راه می یابند. اگر تیم هایی که تمام نبرد های فیزیکی را برده باشند(یعنی در اتاق اول شده باشند) و توسط امتیاز کل به نبرد نهایی نرسیده باشند، بهترین آن ها ( که توسط جمع نمرات تعیین می شود) در نبرد نهایی به عنوان تیم چهارم حضور می یابد.

  ترتیب ارائه در نبرد نهایی، توسط امتیاز تیم به مرحله نهایی تعیین می شود به این صورت که هرچه موقعیت بالاتر باشد، تیم در موقعیت بالاتری در جدول بخش ۲_۷ قرار خواهد گرفت.


  ۱۳ – رده بندی نهایی تیم ها در کاپ فیزیک ایران

  دانش آموزان تیمی که در مرحله نهایی پیروز شوند، کاپ فیزیک ایران را دریافت می کنند. اگر دو یا سه تیم جمع نمرات یکسانی در نبرد نهایی داشته باشند، برنده با توجه به بیشترین امتیاز کل مسابقه انتخاب می شود. تیم اول و برنده گواهینامه مقام اول را دریافت می کنند.

  تیم دوم مقام دوم، تیم سوم و چهارم مقام سومی را به خود اختصاص می دهند.

  بقیه ی دانش آموزان گواهینامه حضور در مسابقات را دریافت می کنند. سرپرستان تیم ها، گواهینامه های  تیمشان را دریافت می کنند.


  در صورت داشتن هرگونه سوال درباره قوانین مسابقات از بخش نظرات همین بخش، آن را با ما در میان بگذارید.

۵۷ پاسخ‌ها

 1. امیر گفت:

  با سلام
  ببخشید سرپرست تیم کار اصلی که باید انجام بده چیه؟
  می تونه معلمی غیر از فیزیک باشه یا نه؟
  با تشکر

 2. نازی گفت:

  باسلام ببخشید توضیحی داده نشده که به چند سوال از این ۱۸ سوال باید پاسخ دهیم

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام، هر تعداد سوالی که برسید و جواب بدید و محدودیتی ندارد اما اگر تعداد ریجکت ها زیاد بشود امتیاز کم میشه.

 3. ماهان گفت:

  سلام
  یک سوال داشتم
  من خیلی انگیزه دارم ولی خودم و دوستانم ابتدایی هستیم امکان شرکت نیست؟؟؟؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سلام. بسیار عالی. ولی متاسفانه در حال حاضر امکان شرکت افراد نهم برای دوره اول، و افراد ۱۰ ۱م و سوم دبیرستان وجود داره. ولی حتما در ارتباط باشید که برنامه های دیگر مرتبط با سن شما معرفی شود. برای مثال می توانید در مسابقه ابن هیثم یا مسابقه دانش‌آموزی نور شرکت کنید.

 4. علی گفت:

  سلام
  اگر ممکن است جایزه تیم های اول تا سوم بخش فارسی رابه طور واضح ذکرکنید.

 5. امیر گفت:

  سلام سوال اول اینکه دیگه امکان تغییر سر‍‍‍‍‍پرست نیست؟؟ اگر هست چگونه؟؟
  من قوانین رو خواندم ولی نفهمیدم ایا یک نفر می تونه ارائه نده کلا؟
  سوال بعدم اینه که هر تیم تو چند تا نبرد شرکت می کنه کلا؟؟؟
  ممنون میشم لطفا جوب بدید

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سلام. سوال اول: ترجیحا این کار را انجام ندهید. اگر ناچار به تغییر هستید با ایمیل
   project@tebyan.com
   تماس برقرار کنید​ ​​
   سوال دوم: بله ولی یک نفر بیش از دو بار نمی تونه در هر نبرد ایفای نقش کنه
   سوال سوم​ : سه نبرد و به شرط راهیابی به نبرد چهارم، ۴ نبرد

 6. مهرو گفت:

  سلام ممکنه شهرستانی باشیم ولی با پدر و مادر بیایم و نخواهیم در اردوگاه حضور یابیم؟در اون صورت هزینه چطور خواهد بود؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام
   اگر از هیچکدام از امکانات پیشبینی شده برای اقامت نمیخواهید استفاده کنید، در بخش تهرانی ها ثبت نام نمایید.

 7. asemoni گفت:

  مسابقه کی برگزار میشه وکجا؟؟؟امکان داره تنها تو بخش فارسی شرکت کنیم

 8. محمد حسین گفت:

  اراعه به زبان انگلیسی امتیاز خاصی داره؟

 9. پدرام گفت:

  سلام امکان داره سرپرست گروه پسرا دختر باشه؟

 10. مسعود گفت:

  سلام. این مسابقه چه فایده ای برای سرپرستان تیم ها داره؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   به سرپرست هم گواهی اهدا خواهد شد، سرپرست نیز عضوی از تیم محسوب می شود و در صورت کسب مقام لوح شرکت در مسابقات و کاپ نیز به او اهدا خواهد شد.

 11. Atefeh گفت:

  سلام بخشید میخواستم بدونم اگر گروهی به صورت انگلیسی ارایه بده گروه های دیگه که منتقد و حریف هستند هم باید به صورت انگلیسی صحبت کنند؟ اگه میشه درباره این بخش انگلیسی بیشتر توضیح بدین ممنون

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   مسابقه دو بخش انگلیسی و فارسی دارد، افرادی که در بخش انگلیسی ثبت نام می کنند به زبان انگلیسی ارائه می دهند و بحث می کنند، و کسانی که در بخش فارسی شرکت می کنند، به زبان فارسی.

 12. پانيذ گفت:

  سلام.خسته نباشید. من اىن مطالبو همرو خوخدم ولى چون تا بحال راجع به اىن مسابقه نشنىدم چیز زیادى ازش نفهمیدم.مسائل مسابقه چى هستن؟؟؟ باید به زبون انگلیسى باشه؟؟
  ىه فیلم دیدم که دانش اموزا راجه به ىه موضوع همراه با پاور پوینت توضیح مى دادن به زبون انگلیسى. کسى هم سوالى ازشون نپرسید. ایا مسابقش این شکلىه؟
  راستش من خىلى دوست دارم تو این مسابقه شرکت کنم و از دوران راهنمایى منتظر ىه همچین فرصتى بودم ولى متاسفانه تو مدرسه درست اطلاع رسانى نمىکنن. از کجا مىتونم اطلاعات بیشترى بدست بیارم؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدین.

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سلام.

   ویدیویی که مشاهده کرده اید مربوط به کاپ فیزیک ایران باشد؟

   مسابقه ابتدا با ارائه ی تیم ارائه دهنده شروع می شود. ارائه دهنده ۱۲ دقیقه پروژه خود را ارائه می دهند، در همین حال که تیم ارائه دهنده ارائه می دهد، تیم رقیب تئوری ها و کارهای تیم ارائه دهنده را مشاهده می کند. بعد از ۱۲ دقیقه، تیم رقیب در ۴ دقیقه خود را راجع به ارائه و مشکلات آن مطرح می کند. سپس رقیب در زمان ۱۰ دقیقه با ارائه دهنده بحث می کنند و رقیب راه حل ارائه دهنده را به چالش می کشد.

   بعد از این ها تیم مرورگر ، در مورد عملکرد هر دو تیم گزارشی می دهد.

 13. ّّّFatemeh گفت:

  من داداشم دانشجو مکانیک هست…
  میشه سرپرستمون باشه؟؟؟

 14. امیررضا صالحی گفت:

  با سلام
  میخواستم ببینم که میشه سرپرست تیم یک دانشجو باشد واز مدرسه نباشد؟

 15. hardboy گفت:

  س ایا در ثبت نام اصلی میشه اعضای گروه عوض بشن چون یک عضو ما مشکل داره نمیتونه بیا ممنون

 16. آرزو گفت:

  سلام میشه بگین هزینه ی احتمالی در سالهای قبل چه قدر شده و امسال ممکنه چه قدر بشه

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   هزینه شرکت در مسابقات همانظور که گفته شد بستگی به شرکت کننده ها و دیگر عوامل دارد که اعلام خواهد شد.

 17. علی گفت:

  با سلام و خداقوت .۱٫ اعضای تیم باید برای اسکان در تهران خودشون مکانی را پیدا کنند یا شما به اونها مکانی رو اختصاص میدید؟
  ۲٫اعضای تیم می توانند در مشورت های گروهی از زبان محلی یا فارسی معیار استفاده کنند ؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   ۱- محل اسکان را دانشگاه در نظر گرفته، جای نگرانی نیست.

   ۲- مشورت در گروه میتواند به هر زبانی باشد، داورها نظارتی بر مشورت گروه ندارند.

 18. تیز هوش گفت:

  ایا اجسامی ک داخل سوالا مطرح شده باید قبل از مسابقه ساخته شود وبا خود اورده شود یا باید تمرین شود ودر مسابقه ساخته شود ممنون وایا هزینه ثبت نام بیش از صد تومان است یان چون گروه ما دارد از هم میپاشد لطفا پاسخ دقیق بدهید یا از جملات گمان نکنم یا شاید یا غیره استفاده کنید جواب بدید۱۶/۱۰/۹۳

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   سلام. در روز‌های مسابقه شما صرفاً جواب‌های خود را در مقابل تیم‌های دیگر ارائه می‌دهید، نیازی به ساخت در همان زمان نیست، اگر موردی از ساخت وجود دارد و احساس می‌کنید نشان دادن آن دارای اهمیت است، میتوانید فیلم‌های آن را با خود بیاورید، ولی‌ وسایل آزمایشی‌ ساخته شده را اگر نیاز می‌بینید که به داوران نشان دهید و سوال خود رو در این حالت ارائه دهید، مانعی نیست 

   هزینه شرکت در مسابقات همانظور که گفته شد بستگی به شرکت کننده ها و دیگر عوامل دارد، شما میتوانید با انجام ثبت نام مقدماتی نامتان را وارد لیست کنید و در حال حاضر نیازی به پرداخت مبلغ نیست.

 19. ک گفت:

  یه نفره هم می تونیم ثبت نام کنیم

 20. فاطمه زهرا گفت:

  سلام اگه سنمون ۱۴ الی ۱۳ باشه بازم نمیتونیم شرکت کنیم؟
  آخه ما چیکار کنیم که دوست داریم شرکت کنیم………؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 21. فاطمه زهرا گفت:

  سلام میشه ازتون خواهش کنم دانش آموزان هشتم هم شرکت بدین من واقعا به این مسابقه علاقه مند هستم . لطفا جواب را بدهید.

 22. رسول گفت:

  سلام خسته نباشید.
  ایا برای شرکت در مسابقه باید هرینه ای هم بپردازیم؟ حدودا چقدر؟
  منظور از بررسی کردن یا متغیر های وابسته در سوالات چیست؟
  به برندگان چه جوایزی اهدا خواهد شد؟

 23. fatima گفت:

  سلام ..
  من خیلی دلم میخواد تو مسابقه شرکت کنم ولی ۱۹ سالمه..دانش آموز نیستم اما دانشجوئم نیستم..پشت کنکوریم.. خیلی ستمه زمانی که من دبیرستانی بودم مسابقه شما رسانه ای نشده بود و من خبر نداشتم…
  من همیشه رویای همچین آزمونی و داشتم..آزمونی که بشه با دست باز سوالاتو تحلیل کنی..همیشه دلم میخواست آزمونی تو مدرسه باشه که به میزان فهمت نمره بدن نه به حفظیاتت

  بازم ممنون

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام خدمت شما دوست عزیز.

   خیلی خوشحالیم که مشتاقان و علاقه مندانی همچون شما مسابقه کاپ فیزیک ایران رو دنبال میکنند.

   اما در مورد سوالتون اگر در بخش سوالات متداول مشاهده کرده باشید گفتیم که تمام افراد دبیرستان قبل از ورود به دانشگاه امکان شرکت دارند.

 24. مجتبی گفت:

  سلام من یه تیم دارم ولی خودم کلاس هشتم ویکی دیگر سوم دبیرستان ودیگر معلم اشکالی نداره

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   هر تیم از ۳ عضو و یک سرپرست تشکلی شده، که افراد تیم باید سال های ۹ـم، ۱۰ـم و ۱۱ـم و ۱۲ـم باشند، اما شاید بتوانیم مورد هایی مانند شما را در کمیته مطرح کنیم..

   • مجتبی گفت:

    آره ممنون میشم اگه جواب قطعی به هم بگید من خیلی علاقه دارم که شرکت کنم تیم مون هم آمادس

    سوال دیگه هزینه یه این ها چه جوریه؟؟؟؟

 25. پریسا گفت:

  سلام. ما یک تیم هستیم که ثبت نام موقت رو انجام دادیم اما نام سرپرست و عضوتیم رو جابجا وارد کردیم…
  میشه سرپرست روتغییر داد؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   با سلام

   شما میتوانید فرم ثبت نام را دوباره پر کرده و برای ما ارسال نمایید. مشکلی نیست.

 26. نگفتید هزینه حوابگاه وخورد و خوراک چقدر میشه ؟
  و کسی وه تو این مسابقات مقامبیاره برای دانشگاه و تحصیلش فرقی میکنه ؟
  و ثبت نام مقدماتی تا کی ادامه داره ؟

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   هزینه اعلام خواهد شد.

   ثبت نام مقدماتی تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

 27. یه بنده خدا گفت:

  سلام
  من چیکار کنم! تو یه شهر کوچیک زنگی می کنم و در مورد سؤالاتون به خیلی چیزا رسیدم .
  ولی حیف که نمی تونم تو مسابقه تون شرکت کنم! آخه
  آخه اینجا به هرکی گفتم هیچچی نفهمید فقط یه نفرو پیدا کردم اونم هشتمی بود!
  حیف! این خیلی بده که هشتمی ها نمی تونن باشن.
  ولی ایشالا سال بعد …

  • کاپ فیزیک ایران کاپ فیزیک ایران گفت:

   تشکر از توجه شما، خیلی خوب است که این قدر با انگیزه و علاقه مند هستید. اگر شما بین سال ۹ تا ۱۲ هستید ، شاید بتونیم در کمیته مطرح کنیم که هم تیمی شما از سال های پایین تر باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *