دهمین دوره کاپ فیزیک ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد. مسائل این مسابقه تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ برروی همین صفحه بارگزاری خواهد شد. تیم ها در ۸ ماه باقی مانده تا مسابقه، فرصت دارند تا با پژوهش و آزمایش مسائل مسابقه خود را برای ارائه مسائل و به چالش کشیدن ارائه سایر تیم ها آماده نمایند.

زمانبندی

زمانبندی دهمین دوره کاپ فیزیک ایران به شرح زیر می باشد:

بارگزاری مسائل

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه ها

شهریور ۱۴۰۰ الی اسفند ۱۴۰۰

ثبت نام اولیه و ارسال فایل ها

آبان ۱۴۰۰

ثبت نام نهایی

اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مسابقه

اردیبهشت ۱۴۰۱

سوالات

سوالات دهمین دوره تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ بارگزاری خواهد شد. برای آشنایی با نحوه سوالات کاپ فیزیک ایران، سوالات ادوار گذشته را مشاهده نمایید.

رفرنس کیت

رفرنس کیت این دوره در دست آماده سازی می باشد.

اطلاعات تکمیلی در اطلاعیه های این دوره، اعلام می گردد.

اطلاعیه‌ها